Over ons

WAT ?

Elke zondagnamiddag komen we samen om 13u30 om een leuke namiddag te beleven vol plezier & spel. Ravotten (al dan niet in de modder), spelletjes spelen, knutselen, quizzen.... We doen een heleboel activiteiten die jouw saaie zondagmiddag kunnen opvullen. De Chironamiddag loopt ten einde om 16u30. 

Ook organiseren we doorheen het jaar enkele speciale activiteiten zoals vriendjesdag, onze Mazzelmuze kinderfuif, Sintchiro, schaatschiro, zwemchiro... Het Chirojaar afsluiten doen we met een megatoffe eindchiro, elk jaar weer een verrassing, en een spetterend bivak!

 

WAAR ?

Schansstraat 43, 3850 Wijer.

We verzamelen tussen de blokken aan de lagere school.

 

CONTACT

Bij onze hoofdleiding kan je steeds terecht voor dringende vragen: 

Femke Surinx: +32 495 16 35 97

Silke Surinx: +32 492 70 62 40

 

Verder kan je ons ook altijd bereiken via mail of een berichtje naar onze Facebookpagina:

Mail: Chiromeisjeswijer@gmail.com

Facebook: Chiro Meisjes Wijer

 

De groepsleiding is ook altijd bereikbaar via Whatsapp!

 

ENKELE AFSPRAKEN

Chiro is iets waar iedereen voor kiest, zowel de leden als de leiding. Je kiest ervoor om met volle goesting je zondagnamiddag door te brengen, om samen leuke spelletjes te spelen, te lachen tot je buikspieren er pijn van doen, herinneringen te maken... Chiro is verantwoordelijkheid nemen en nadenken voor je iets doet. Maar Chiro is ook een vriendenkring opbouwen, jezelf goed voelen in de Chirosfeer, een tweede thuis, een tweede familie, een plaats waar je kan lachen, maar ook mensen tegenkomt waarbij je mag uithuilen als het even moeilijk gaat. Jammer genoeg gaat het soms eens verkeerd. Daarom hebben we samen met de leidingploeg enkele afspraken opgesteld om zo samen te komen tot een goede werking van en op de Chiro.

 

Algemeen

De Chirowerking start om 13u30u. Vanaf 13u15 is er toezicht voorzien aan de witte blokken van de lagere school. De Chiro gaat enkel door op zondagnamiddag, tenzij anders afgesproken, zoals bijvoorbeeld bij speciale activiteiten. De Chiro eindigt om 16u30. 

 

Communicatie

 • Op onze Facebookpagina kan je steeds een overzicht vinden van alle Chirodata, alsoog wanneer de speciale activiteiten gepland zijn. Ook voorzien wij een online agenda!
 • Extra informatie omtrent deze speciale activiteiten wordt altijd op onze Facebookpagina geplaatst, in onze infogroep op Facebook en via Whatsapp doorgestuurd.
 • Ook via mail worden regelmatig updates en belangrijke informatie verstuurd.
 • Leuke foto's zijn terug te vinden op onze Facebookpagina!
 • Indien je kind met eigenaardige verhalen thuiskomt (pestgedrag, extreme activiteiten waar je het niet mee eens bent …) communiceer je best met de groepsleiding, zij zullen dan samen met u een oplossing zoeken en het probleem aanpakken.

 

Hoofdleiding

 • Hun taak is om de leidingploeg te vertegenwoordigen, te sturen en te motiveren. 
 • Beslissingen worden samen genomen met de gehele leidingploeg. De hoofdleiding is er om eventueel knopen door te hakken na het beluisteren van de verschillende argumenten van de hele groep.
 • De hoofdleiding is een aanspreekpunt voor de leiding, ouders, oudleiding…
 • Binnen de groep worden verschillende taken uitgedeeld, de hoofdleiding evalueert of deze zorgvuldig, tijdig en correct worden uitgevoerd.

 

Leiding

 • Elke Chiroactiviteit moet voorbereid zijn. Als leiding probeer je steeds het onderste uit de kan te halen om elke zondag onvergetelijk te maken.
 • De leiding is een voorbeeldfiguur, dus is altijd tijdig aanwezig op de Chiro, omstreeks 13u00, zodat zij al het nodige materiaal voor de activiteit kunnen klaarzetten. Als leider ben je steeds verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal, dat je na de werking weer mooi opbergt op zijn plaats.
 • Vanaf 13u15 staat er leiding paraat om toezicht te houden.
 • De leider rookt of drinkt (alcoholisch dranken) niet in de nabijheid van de leden. Drugs en aanverwante genotsmiddelen zijn uiteraard uit den boze!
 • Wanneer er met de auto wordt rondgereden, nemen we niet meer dan het juiste aantal mee. 
 • Elke 2 weken komen we samen om te vergaderen, op deze manier houden we de Chiro met al zijn activiteiten, evenementen en verantwoordelijkheden draaiende. Een goed team heeft nood aan een goede communicatie!

 

VB's

 • Onze Volwassen Begeleiding, dit zijn geëngageerde oudleiding die nog niet volledig uit het Chiroleven willen stappen. Met hun reeds opgedane ervaring vormen zij een steunpunt voor alle leiding en sturen ze waar nodig.
 • De VB's geven geen leiding meer op zondagen maar werken "achter de schermen".
 • Ook verzorgen onze VB's onze kampplaatsen voor de komende jaren. 

 

Leden

 • Als lid kom je sociaal geëngageerd naar de Chiro. Dit wil zeggen dat je komt om vrienden te maken en samen te ravotten, niet om kinderen uit te sluiten of te pesten.
 • Ieder lid heeft steeds respect voor andere leden en leiding, alsook voor de spullen/kledij van anderen.
 • Als lid kan je een Chiropull en Chiro T-shirt kopen op de Chiro. Ook kan je je outfit uitbreiden met Chirosokken etc. die te vinden zijn in De Banier. Zo’n uniform is uiteraard niet verplicht!
 • Elk lid krijgt bij het begin van het Chirojaar een sjaaltje bijhorend bij de groep waartoe ze behoren. Dit dient elke Chirozondag meegenomen te worden. Is dit niet zo, dan moeten ze een rondje rond de kring lopen.
 • Elk lid vermeldt zijn naam (en achternaam!) op zijn Chirokledij.
 • Indien je niet op tijd op de Chiro kan zijn, vraag je aan de groepsleiding of het eventueel mogelijk is om op een later tijdstip deel te nemen aan de activiteit.
 • Leden verlaten de groep nooit op eigen initiatief, maar enkel wanneer de leiding hiervan op de hoogte is.
 • Als lid breng je geen waardevolle spullen mee zoals GSM, IPod… (tenzij anders afgesproken met de leiding).
 • Ook nemen we geen snoep of kauwgom mee naar de Chiro. Wij voorzien elke zondag een lekker 4-uurtje!
 • Een eigen drinkbus neem je best wel mee naar de Chiro. Tijdens de koude wintermaanden voorzien we wel eens warme chocomelk.
 • Het is niet de bedoeling dat leden overgaan van groep met vriendjes van een andere leeftijd. Ze zijn jong genoeg om (nieuwe) vrienden te maken! In sommige gevallen kan er een uitzonderring gemaakt worden op deze regels mits goede reden alsook grondig overleg met de groepsleiding

 

Ouders

 • Als ouder stimuleer je je kind zoveel mogelijk om aanwezig te zijn op de Chirozondagen.
 • Je betaalt tijdig het lidgeld van €25, zodat wij je dochter(s) kunnen verzekeren van kop tot teen. Vanaf een 3de gezinslid betaal je €18 voor een leuk Chirojaar.
 • Zorg ervoor dat je kind veilig en wel op de Chiro geraakt.
 • Neem zeker contact op met de leiding als er speciale medische weetjes zijn over je dochter (vb. ADHD, allergie, suikerziekte…)
 • Verwittig de groepsleiding als je kind later komt of vroeger moet vertrekken. Liefst op voorhand zodat de leiding hier eventueel rekening mee kan houden in zijn programma. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
 • Na de Chirozondag haal je je kind af op de parking, tussen de witte blokken, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren wanneer zij alleen naar de auto toe gaan.

 

Afspraken i.v.m. ons bivak

 • Ons bivak gaat elk jaar door van 13 tot 20 juli.
 • De algemene afspraken i.v.m. ons bivak kunnen jullie terugvinden in ons kampboekje. Deze kunnen verschillen per groep.
 • Wanneer de leden zich hier niet aan houden, zullen wij genoodzaakt zijn om een sanctie uit te delen. Wij vragen dan ook aan u als ouder om ons te steunen in ons reglement en jullie dochters hierop te wijzen.
 • Als leiding zetten wij ons een heel jaar in om meerdere zondagen per jaar een verfrissend en leuk programma te voorzien voor jullie kinderen. Voor de leden is het ook belangrijk dat zij naar het bivak toe een band kunnen opbouwen met alle groepsleden. Er zijn dan ook voldoende Chirozondagen om dit te doen. Daarom is het noodzakelijk dat je dochter minstens 7 keer naar de Chiro komt in een Chirojaar. Wij gaan elk jaar op bivak en doen dit met hart en ziel. Daarom vragen wij dus ook enthousiasme terug van zowel onze leden als van alle ouders. Wij zijn immers geen opvang in de zomer voor leden die doorheen het jaar nooit/nauwelijks komen.
   

Wij hopen op deze manier er samen weer een leuk Chirojaar van te maken samen met jullie.


Zitten jullie nog met vragen? Neem dan gerust contact met ons op!