Over ons

WAT

Elke zondagnamiddag komen de chiro meisjes samen om 13.30 u in de schansstraat te Wijer om een leuke namiddag te beleven met hun vriendinnentjes.

Ravotten, spelletjes spelen, knutselen,... We doen een heleboel activiteiten die jou saaie zondagnamiddag kunnen opvullen.

Deze leuke namiddag loopt ten einde om 16.30 u.

HOOFDLEIDING

 • Charlotte Rameakers: 0491523168
 • Luna bonneux: 0483684461

LEIDING

 • Speelclubs: Floor Bartholomevis, Yashna Auwerx en Femke Surinx
 • Kwiks: Nienke Liefsoens en Lina Punie
 • Tippers: Luna Bonneux en Gitte Briers
 • Keti's: Anna Vannitsen
 • Aspi's: Ine schreurs en Charlotte Ramaekers

VB'S (Volwassen Begeleiding)

 • Febe Coomans
 • Justine Lenaers
 • Stefanie Seyler
 • Elien Bamps
 • Jessie Paesmans
 • Katooke Willems

E-MAIL

Chiromeisjeswijer@hotmail.com

CHIRO REGLEMENT CMW

Chiro is iets waar iedereen voor kiest, zowel de leden als de leiding. Je kiest ervoor om met volle goesting je zondagnamiddag door te brengen om samen leuke spelletjes te spelen, te lachen zodat je buikspieren er pijn van doen, herinneringen te maken... Chiro is verantwoordelijkheid nemen en nadenken vooraleer je iets doet. Chiro is ook een vriendenkring opbouwen, jezelf goed voelen in de Chirosfeer, een tweede thuis, een plaats waar je kan lachen, maar ook mensen tegenkomt waarbij je mag uithuilen als het even moeilijk gaat.

Jammer genoeg gaat het soms eens verkeerd. Daarom hebben we samen met de leidingploeg een reglement gemaakt om te komen tot een goede werking op de Chiro. Het is uiterst belangrijk dat er afspraken worden gemaakt.

Algemeen

De Chiro werking start om 13.30u. Vanaf 13.15u is er toezicht voorzien aan de witte blokken. De Chiro gaat enkel door op zondagnamiddag, behalve als dit anders is afgesproken. De activiteiten eindigen omstreeks 16.30u.
 

Communicatie

 • Bij het begin van het Chirojaar krijgt elk lid een brief mee waar de Chirodatums voor het komende semester op vermeld staan.
 • Voor speciale activiteiten worden er aparte briefjes uitgedeeld op de Chiro. Wanneer je kind afwezig was op deze Chiro, wordt het briefje de week van de activiteit in de brievenbus gestoken.
 • Er worden enkel briefjes ingestoken bij leden die binnen een straal van 10km vogelvlucht van de Chiro wonen (dit o.w.v. praktische redenen: geen rijbewijs, veel leden,…) WEL worden deze briefjes dan per mail verzonden.
 • Wekelijks plaatst de leiding belangrijke informatie i.v.m. Chirozondagen op de Facebookgroep “Chiro Meisjes Wijer”. Hier kan je ook foto’s terugvinden van verschillende activiteiten.
 • Indien je kind met eigenaardige verhalen thuiskomt (pestgedrag, extreme activiteiten waar je het niet mee eens bent …) communiceer je best met de leiding vooraleer het probleem escaleert. Pestgedrag kan je best zo snel mogelijk melden, zodat de leiding een oogje in het zeil kan houden.
   

Hoofdleiding

 • Hun taak is om de leidingploeg te vertegenwoordigen, te sturen en te motiveren.
 • De hoofdleiding neemt het woord tijdens de vergaderingen die om de 2 weken plaats vinden.
 • Beslissingen worden samen genomen met de hele leidingploeg. De hoofdleiding is er om eventueel knopen door te hakken na het beluisteren van de verschillende argumenten van de hele groep.
 •  De hoofdleiding is een aanspreekgroep voor de leiding, ouders, oudleiding…
 • Binnen de groep worden verschillende taken uitgedeeld, de hoofdleiding evalueert of deze zorgvuldig, tijdig en correct worden uitgevoerd.

Leiding

 • Elke Chiro-activiteit moet voorbereid zijn. Als leiding probeer je steeds het onderste uit de kan te halen om elke zondag onvergetelijk te maken.
 • De leiding is een voorbeeldfiguur, dus is altijd tijdig aanwezig op de Chiro, omstreeks 13.00 u, zodat deze zijn materiaal voor de activiteiten kan klaarleggen. Als leider ben je steeds verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal, dat je na de werking weer mooi opbergt op zijn plaats.
 • Wanneer de leiding opstaat om opvang te voorzien voor de Chiro, staat deze tijdig tussen de witte blokken omstreeks 13.15 u.
 • De leider rookt of drinkt (alcoholisch dranken) niet in de nabijheid van de leden. Drugs en aanverwante genotsmiddelen zijn uiteraard uit den boze!
 • Wanneer er met de auto wordt rondgereden, nemen we niet meer dan het juiste aantal mee. Ook ouders en leden moeten zich engageren om Chiro tot een succes te leiden!

VB's

 • Dit zijn onze Volwassen Begeleiders.
 • Zij zorgen ervoor dat wij de komende jaren een leuke kampplaats vinden.
 • De VB’s werken a.h.w. “achter de schermen”, omdat zij geen Chiro meer geven op zondag maar de leiding helpen met de praktische kant van het leidinggeven.
 • Met de ervaring die zij hebben sturen ze ons bij.

Leden

 • Als lid kom je sociaal geëngageerd naar de Chiro. Dit wil zeggen dat je komt om vrienden te maken en samen te ravotten, niet om kinderen uit te sluiten of te pesten.
 • Ieder lid heeft steeds respect voor andere leden en leiding, alsook voor de spullen/kledij van anderen.
 • Als lid kan je een Chiropull en Chiro T-shirt kopen op de Chiro. Zo’n uniform is niet verplicht. Ook kan je je outfit uitbreiden met Chirosokken etc. die te vinden zijn in De Banier.
 • Elk lid krijgt bij het begin van het Chirojaar een sjaaltje bijhorend bij de groep waartoe ze behoren. Dit dient elke Chirozondag meegenomen te worden. Is dit niet zo, dan moeten ze een rondje lopen.
 • Elk lid vermeldt zijn naam (en achternaam!) op zijn Chirokledij.
 • Indien je niet op tijd op de Chiro kan zijn, vraag je aan je leiding of het eventueel mogelijk is om op een later tijdstip deel te nemen aan de activiteit.
 • Leden verlaten de groep nooit op eigen initiatief, maar enkel wanneer de leiding hiervan op de hoogte is.
 • Als lid breng je geen waardevolle spullen mee zoals GSM, IPod… (Tenzij anders afgesproken met de leiding). Ook verorberen jullie geen snoep of kauwgom tijdens de Chiro.
 • Het is niet de bedoeling dat leden overgaan van groep met vriendjes van een andere leeftijd. Ze zijn jong genoeg om (nieuwe) vrienden te maken. Wanneer het gaat over leden van een oudere groep, kan er een uitzondering gemaakt worden op deze regel mits goede reden en grondig overleg met de leiding.
   

Ouder

 • Als ouder stimuleer je je kind zoveel mogelijk om aanwezig te zijn op de Chirozondagen.
 • Je betaalt tijdig het lidgeld van €25, zodat wij je dochter(s) kunnen verzekeren van kop tot teen. Vanaf een 3de gezinslid betaal je €18 voor een leuk Chirojaar.
 • Zorg ervoor dat je kind veilig en wel op de Chiro geraakt.
 • Neem zeker contact op met de leiding als er speciale medische weetjes zijn over je dochter (vb. ADHD, allergie, suikerziekte…)
 • Verwittig de leiding als je kind later komt of vroeger moet vertrekken. Liefst op voorhand zodat de leiding hier eventueel rekening mee kan houden in zijn programma. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
 • Na de Chirozondag haal je je kind af op de parking, tussen de witte blokken, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren wanneer zij alleen naar de auto toe gaan.

Afspraken i.v.m. ons Bivak

 • De algemene afspraken i.v.m. ons bivak kunnen jullie terugvinden in ons kampboekje. Deze kunnen verschillen per groep.
 • Wanneer de leden zich hier niet aan houden, zullen wij genoodzaakt zijn om een sanctie uit te delen. Wij vragen dan ook aan u als ouder om ons te steunen in ons reglement en jullie dochters hierop te wijzen.
 • Als leiding zetten wij ons een heel jaar in om meerdere zondagen per jaar een verfrissend en leuk programma te voorzien voor jullie kinderen. Voor de leden is het ook belangrijk dat zij naar het bivak toe een band kunnen opbouwen met elkaar. Er zijn voldoende Chirozondagen om dit te doen. Daarom is het noodzakelijk dat je dochter minstens 7 keer naar de Chiro komt in een Chirojaar. Wij gaan elk jaar op bivak en doen dit met hart en ziel. Daarom vragen wij dus ook enthousiasme terug van zowel onze leden als van de ouders. Wij zijn immers geen opvang in de zomer voor leden die nooit komen.
   

Wij hopen zo om samen er telkens weer een leuk Chirojaar van te maken samen met jullie.
Zitten jullie nog met vragen? Laat het ons gerust weten!

Groeten De leiding